Pantzare Information AB är ett konsultföretag med informationsbearbetning som specialitet. Vi hjälper dig som kund att söka fram information, behandla den och presentera den för dig i det format du anser lämpar sig bäst.

Informationssökning utför vi med hjälp av vetenskapliga databaser, öppna källor och statistikkällor. Det materialet kan vara allt från tabeller till färdigskrivna rapporter och analyser. 
Tack vare vår erfarenhet kan vi smidigt sammanställa statistiska rådata till begripliga diagram och grafer som du som kund kan vidareförädla själv eller låta oss presentera i den form du vill ha det, vi har bl a mångårig erfarenhet av trycksaksproduktion.

Våra främsta produkter är webbplatsen regionfakta samt faktaböcker och broschyrer med innehåll av regionalekonomisk karaktär.
Uppdragsgivare är i huvudsak länsstyrelser och regionförbund i Sverige.

Pantzare Information startades 1998 genom att överta merparten av SCB:s verksamhet på regionkontoret i Luleå. Verksamheten har pågått oavbrutet sedan dess.Boden Business Park    Teknikv. 3   961 50 Boden   0920-23 77 90